+ (1800) 456 7890
info@mefinance.com

Mon - Sat 9.00 - 19.00
Sunday Closed

Advies nodig

Veel gestelde vragen onderhoud gras

Met graszoden van Kwekerij Groenwold bent u verzekerd van een goede start van uw gazon. Het gazon onderhoud lijkt na aanleg vaak eenvoudig, in de praktijk blijkt dit echter vaak anders te zijn. Een mooi en donkergroen gazon vergt toch wel wat aandacht. De onderhoudsinstructies zoals hieronder weergegeven zijn speciaal door ons opgesteld en afgestemd op de door ons zelf gekweekte graszoden. Dankzij onze ervaring en kennis kunnen wij u helpen het gewenste resultaat te behalen.

Het gazon onderhoud in de eerste twee weken

graszoden-lbesproeien

Doordat de graszoden in de eerste twee weken niet geworteld zijn in de ondergrond zijn ze extra kwetsbaar. U dient in die periode wat extra zorg te besteden aan uw gazon. Na twee weken zijn de graszoden vast gegroeid in de bodem en vormen ze één geheel. U kunt dan minder gaan sproeien, dit betekend niet dat u achterover kunt gaan zitten. Het wekelijks maaien en ook bemesten gaan dan een belangrijke rol spelen.

Ondergrond graszoden

Een gazon aanleggen
Als u een gazon wilt aanleggen, dan zult u de plek goed moeten voorbereiden. Vergeet niet dat een grasveld een langetermijnproject is en vaak een belangrijk element in een tuin. Het is daarom van groot belang de grond goed te prepareren voor u het gazon aanlegt. Alleen als de voorbereiding goed is geweest, mag u een blijvend succesvol en mooi gazon verwachten.

Voordat u een gazon aanlegt – het maakt niet uit of u zaait of graszoden legt – moet u ervoor zorgen dat de grond goed is voorbereid. Het eerste wat u moet doen is het verwijderen van alle meerjarige onkruiden en andere onregelmatigheden uit de bodem. Daarna moet u het terrein egaliseren. Gazons zijn lastig te maaien als ze niet egaal zijn, vandaar die voorkeur voor een vlak grondoppervlak. Wat u daar in het begin aan doet, scheelt straks veel ergernis.

 

Egalisatie ondergrond

 

De grond egaliseren

Graszoden Er zijn allerlei manieren om de grond te egaliseren. Welke u kiest hangt van de grootte van het terrein af. Bij grote stukken is het het eenvoudigst houten pennen in de grond te slaan (waar u met een zwarte pen hoogtemerken op hebt gezet) die op gelijke hoogte komen. U kunt dan op de gewenste hoogte lijnen tussen de pennen spannen en het bodemniveau zo aanpassen dat dit evenwijdig aan de lijnen komt. Als u graszoden wilt leggen in plaats van te zaaien, moet u 5cm bij de gewenste afstand tussen bodem en lijn optellen om rekening te houden met de dikte van de zoden.

 

Drainage

Nog een factor om bij het maken van een nieuw gazon rekening mee te houden, is de drainage. Gazongrassen groeien het best op goed gedraineerde, lichte grond. Als de grond in uw tuin lang nat blijft (meestal bij zware grond), dan zult u het terrein eerst moeten draineren. U kunt ook flinke hoeveelheden split en organisch materiaal inwerken. Heel lichte gronden hebben eveneens baat bij het inwerken van veel ruw, organisch materiaal. Vocht wordt dan beter vastgehouden.

Het meest toegepaste drainagesysteem werkt met drainageslang in de te natte grond. De slang wordt vaak in spiraalvorm gelegd in een zand- of grindbed op ca. 50 – 60 cm diepte. Hoe natter de grond, des te dichter de spiralen bij elkaar liggen. De slang watert af op een lager gelegen punt. Dit mag geen riool meer zijn. De beginopening blijft bovengronds om vacuümzuigen te voorkomen.

 

De grond voorbereiden
Wanneer u heeft geëgaliseerd en drainage problemen heeft opgelost, moet u de grond aantrappen voor u graszoden kunt leggen. Doe dat liefst een paar keer in verschillende richtingen. Druk de grond flink onder uw schoenen of laarzen aan, maar doe het wel gelijkmatig op het hele terrein. Als de grond stevig en egaal is, moet u deze fijnharken. Laat het terrein daarna een paar weken met rust, haal vervolgens alle toch nog opgekomen onkruiden weg (ook jonge zaailingen) en strooi een speciale gazonmeststof uit. Houd u zichzelf daarbij wederom aan de juiste hoeveelheden en verdere instructies op de verpakking.

 

Graswortels
Gras vormt een dicht bladertapijt, maar onder de grond zit een nog dichtere wortelmassa. De wortels groeien snel uit (ook naar beneden) en tot waar ze reiken hebben ze water nodig. Geef daarom altijd lang genoeg water, zodat het vocht tot de onderste wortelregionen kan doordringen. Kort water geven komt alleen de bovenste wortel laag ten goede, waardoor het gras gevoeliger wordt voor droogte.

Het gras maaien van uw gazon

Veel gazons worden niet tijdig of op de verkeerde hoogte gemaaid. Dit kunt u direct zien aan het gazon. Door het gazon te maaien komt het er mooi verzorgd uit te zien, dit komt door de volgende punten:

 • Gras rondjekopie10_10 Door het gras overal dezelfde lengte te geven krijgt het een verzorgde uitstraling.
 • Gras rondjekopie10_10 Gemaaide grassprieten komen rechtovereind te staan.
 • Gras rondjekopie10_10 Uitstoelen wordt bevorderd. Grassprieten die van onder groeien zorgen voor een dicht gazon.

 
4

 

Gemaaid gras afvoeren of laten liggen?

Gemaaid gras kan een bemesting vormen voor uw gazon. Daarvoor dient het wel zeer fijn versnipperd achter te blijven op uw gazon. Dit is zelden het geval en daardoor kan het meestal alleen maar tot problemen leiden. De grassprieten vergaan te langzaam en vormen dan een viltlaag in het gazon. Daardoor kunnen de onderliggende grasplantjes verstikken en zal het gazon snel minder mooi worden. Ook zorgt het ervoor dat mos zich veel sneller gaat vormen dan wanneer u het gras zou opvangen. Wij adviseren u dan ook, om problemen te voorkomen, het gemaaide gras op te vangen en te verwijderen van het gazon.

 

Robotmaaiers

Uitzondering op deze regel vormen robotmaaiers. Robotmaaiers maaien het gazon mulch en doen dit bijna dagelijks. Daardoor verteren de kleine deeltjes gemaaid gras erg snel. Robotmaaiers dragen echt bij aan een mooi gazon. Al na twee weken is het gazon dichter bezet met gras en bemesten is minder vaak nodig.

Robotmaaiers kunnen ook in bestaande gazons worden geplaatst. Dankzij een lijn wordt de buitenkant van het gazon afgebakend. Het gazon kan daardoor gemaaid worden zonder dat u er omkijken naar heeft.

 

Wanneer kunt u het best het gras maaien?

Gras maaien dient u gedurende het seizoen wekelijks te doen. Er zijn zelfs perioden dat het gras dermate hard groeit dat het twee keer in de week moet gebeuren. Indien u tijdig het gras maait voorkomt u veel problemen. Laat het gras dan ook nooit langer worden dan 6 centimeter! De ideale maaihoogte van het gazon ligt tussen de 3 en de 4 centimeter. Door vakantie of drukke perioden op het werk kan het voor komen dat het gras toch langer wordt dan 6 centimeter. U doet er dan goed aan de grasmaaier eenmalig iets hoger af te stellen. Als regel geldt hiervoor dat u per keer 1/3 van de lengte van het gras kunt maaien.

 

Hoe kunt u het beste het gras maaien?

 • Gras rondjekopie10_10 Wacht tot het gazon opgedroogd is.
 • Gras rondjekopie10_10 Maai dan eerst de buitenste rand van het gazon.
 • Gras rondjekopie10_10 Maai banen in de lengte richting van het gazon.
 • Gras rondjekopie10_10 Draai terug op de buitenste rand die reeds gemaaid is.
 • Gras rondjekopie10_10 Leeg indien nodig tussendoor de opvangbak.
 • Gras rondjekopie10_10 Gebruik indien nodig een kanten maaier om alles netjes af te werken.
 • Gras rondjekopie10_10 Verwijder hoopjes gemaaid gras als die achtergebleven zijn op het gras.

 

Is uw grasmaaier geschikt?

Een belangrijk onderdeel van het gras maaien is het gereedschap, de grasmaaier. Een grasmaaier die goed functioneert laat geen sporen na in het gazon. Indien het onderhoud slecht wordt uitgevoerd is dit direct zichtbaar.

De messen van een grasmaaier dienen scherp te zijn. Als de messen scherp zijn zal het gras mooi gemaaid worden. Botte messen laten gespleten punten achter die zullen verdorren en het gras ziet er daardoor maar slecht uit. Zorg ervoor dat in de winter de messen worden geslepen zodat het gras in het voorjaar weer netjes gemaaid kan worden.

Indien u een grasmaaier gaat kopen, let er dan op dat u deze afstemt op het formaat van het gazon. Voor grotere gazons zijn grasmaaiers te koop die zonder snoer functioneren. U hoeft dan niet eindeloos die enorm lange elektriciteitskabel te verleggen. Speciaal voor grotere gazons kunt u grasmaaiers kopen met bredere messen. Daardoor hoeft u minder banen te maken en kunt u veel tijd besparen.

Het gazon bemesten

Net als al uw tuinplanten heeft ook gras voldoende voeding nodig om te groeien en mooi van kleur te zijn. Het is belangrijk uw graszoden tijdig te bemesten: een gazon in de groei gebruikt veel voedingsstoffen. Deze moet u op peil houden door enkele keren per jaar het gazon te bemesten. Indien u dit niet doet zal uw gazon lichter van kleur worden en bestaat de kans dat onkruid de overhand gaat krijgen.

Gazon-bemesten

Welke soort gazonmest is het best voor uw gazon?

Als u in een tuincentrum op zoek gaat naar gazon mest zal het lastig zijn een keuze te maken. U zult dan een keuze moeten maken tussen een organische gazon mest en een kunstmest voor het gazon. Welke mestsoort is het best voor het gazon?

Vooropgesteld dient er allereerst duidelijk gemaakt te worden dat beide mesttypen goed zijn voor het gazon. Het verschil tussen organische mest en kunstmest zit vooral in de toepassing en de werking ervan. Organische mest geeft heel geleidelijk meststoffen af en heeft daardoor een langzame maar langdurige werking. Organische mest heeft als nadeel dat het bijdraagt aan de verzuring van het gazon. Daardoor zal er zich eerder mos gaan vormen.

Kunstmest kan qua samenstelling volledig aangepast worden aan het gazon. U geeft dan alleen de meststoffen die het gazon echt nodig heeft. Doordat kunstmest uit kleine korrels bestaat, is dit ook zeer fijn materiaal om gelijkmatig over het gazon te verspreiden.

Ons advies voor de gazon mest

Wij adviseren u kunstmest te gebruiken om het gazon te bemesten. Het is eenvoudiger te verspreiden en u heeft sneller resultaat dan bij het gebruik van organische mest. Bovendien zorgt het ervoor dat u minder snel mos in het gazon krijgt. Kunstmestsamenstellingen die geschikt zijn voor het gazon hebben de code 12-10-18 of 12-12-17 op de verpakking staan. U kunt ook bij ons kunstmest voor het gazon kopen. Wij verkopen Gardener Gold, dit is kunstmest die speciaal voor het gazon is ontwikkeld. Gardener Gold wordt ook gebruikt als bemesting tijdens het kweken van de graszoden. Indien u op het offerteformulier aangeeft dat u ook gazon mest wilt hebben, dan nemen we die voor u mee op de dag dat wij uw gazon komen aanleggen. U heeft dan de bemesting voor het komende seizoen direct in huis.

Wanneer kunt u het gazon bemesten?

Zodra het voorjaar begint, en het gras begint te groeien, kunt u het gazon voor de eerste keer bemesten. Zoals hierboven is beschreven dient het gazon wel droog te zijn. Herhaal de bemesting vervolgens elke 4 weken. Om schimmel en andere problemen te vermijden is het zaak om na september geen kunstmest meer te strooien.

Het gazon kan na september de meststoffen niet meer volledig opnemen. De meststoffen die dan achterblijven in de bodem van uw gazon worden dan een bron van gazon ziektes. Met name stikstof kan voor grote problemen zorgen. Waar grote concentraties stikstof zijn, ontstaan schimmels, zwammen en andere paddestoelen. Het gazon kan hier ernstig onder leiden. Er zijn drie soorten schimmels die uw gazon kunnen aantasten of zelfs kunnen doden.

Op welke wijze kunt u het gazon bemesten?

Het bemesten van uw gazon doet u als het gazon droog is. Allereerst is dit omdat het gazon vooraf gemaaid dient te worden en dit is alleen mogelijk wanneer het droog is. Ten tweede kan het gras verbranden indien u de kunstmest uitstrooit over een nat gazon. De kunstmest zal door de druppels in het gras direct gaan oplossen. Daarbij komen zouten vrij die vocht onttrekken aan het gras; dit leidt tot verbranding van de grassprieten.

Als u het gazon gaat bemesten dient u het eerst te maaien, hierdoor kunt u eenvoudiger de mest gelijkmatig verspreiden. 1 kg kunstmest is goed voor 50 m² gazon. Weeg de bemesting goed af en deel deze in twee. Het eerste deel strooit u uit in de lengte van het gazon en het tweede deel haaks daarop. Op die manier weet u zeker dat de gazon mest goed gelijkmatig is verdeeld. Nadat u de gazon mest hebt uitgestrooid, dient u te sproeien tot de mest is opgelost. Als de gazon mest niet volledig is opgelost kan dit leiden tot verbranding van uw gazon.

Uw gazon beregenen

Gedurende droge en warme perioden heeft het gazon een extra gift van water nodig. Dit helpt het gazon de kleur en uitstraling te behouden die u zo graag ziet. Geef bij voorkeur een aantal keer een grotere hoeveelheid water, in plaats van heel vaak een klein beetje. Door minder vaak veel te sproeien zal het gras dieper gaan wortelen; dit maakt het gras sterker en dus minder kwetsbaar bij droogte.

 

graszoden-lbesproeien

 

Sproeien draagt bij aan een gezond gazon

Op momenten dat het gazon verzwakt is krijgt onkruid een kans. Met name na droge perioden kan het gazon wat dunner of kaal zijn. Gras dat onvoldoende water heeft gehad sterft boven de grond af en heeft tijd nodig om te herstellen. Opengevallen plekken in het gazon bieden zaden van onkruid de kans zich te ontkiemen. Indien u voldoende sproeit zal het gazon mooi vol blijven waardoor er geen plaats is voor onkruid!

Op welk moment van de dag kunt u het beste sproeien?

Het gazon van water voorzien doet u bij voorkeur niet midden op de dag. Waterdruppels kunnen als vergrootglas werken en het gras laten verbranden. Door niet midden op de dag te sproeien voorkomt u problemen. De brandende zon zorgt er ook voor dat het water zeer snel weer zal verdampen. De hoeveelheid water die u effectief geeft ligt dus veel lager.

Doordat ook het water dat u in de ochtend geeft, verdampt, kunt u het beste ’s avonds de sproeier aanzetten. De bodem blijft dan de hele nacht nog goed vochtig en het gras heeft de tijd om het op te nemen. Zo kan uw gazon snel herstellen van de droge periode!

Hoe lang dient u het gazon te beregenen?

De tijd van het sproeien is sterk afhankelijk van de soort ondergrond en de temperatuur. Klei is vanwege de samenstelling in staat om vocht veel langer vast te houden dan zand. U hoeft op kleigronden dus minder lang te sproeien. De temperatuur speelt logischerwijze ook een grote rol in de waterbehoefte van uw gazon.

 

 • Gras rondjekopie10_10 Bij temperaturen tot 20 graden hoeft u niet te sproeien.
 • Gras rondjekopie10_10 21-25 graden: een uur op zandgronden en een half uur bij klei.
 • Gras rondjekopie10_10 26-30 graden: twee uur bij zand en een uur als er klei ligt.
 • Gras rondjekopie10_10 Boven de 30 graden sproeit u 3 uur en 2 uur bij klei.

 

U sproeit het gras twee of drie keer in de week. Als de temperaturen extreem hoog liggen kunt u om de dag sproeien.

Het gazon verticuteren

We hebben u aangeraden het gemaaide gras op te vangen en te verwijderen van het gazon. Toch zal er zich na verloop van tijd een viltlaag gaan vormen in het gazon. Afstervend gras en restjes gemaaid gras zorgen hier onvermijdelijk voor. U kunt deze viltlaag verwijderen door te verticuteren. De term verticuteren komt vanuit Engeland en is een samenstelling van de woorden vertical cut, letterlijk vertaald betekent het: verticaal snijden. Verticuteren is belangrijk voor het gazon om twee redenen:

Gras rondjekopie10_10 Allereerst voorkomt u dat het gras gaat verstikken. Naast voldoende zonlicht, meststoffen en vocht heeft gras ook zuurstof nodig. Indien de wortels van de grasplantjes geen zuurstof krijgen zal het gras afsterven.

 • Gras rondjekopie10_10 Ten tweede zorgt het verwijderen van de viltlaag er ook voor dat de wortels van het gras doorgesneden worden. Daardoor maakt u het mogelijk nieuwe uitlopers te maken wat leidt tot meer grassprieten en dus een dicht gazon.

 
verticuteren

 

Hoe kunt u het gazon verticuteren?

Het verticuteren van het gazon doet u bij voorkeur met een verticuteermachine. Deze machine trekt messen verticaal door de grond waardoor de viltlaag omhoog komt. Het mes snijdt ook hier aan twee kanten. Het dichte wortelpak van het gazon wordt doorsneden wat ervoor zorgt dat het gras nieuwe uitlopers gaat maken. Dit verdicht het gazon waardoor het er weer mooi en vol uit komt te zien. U kunt het gazon ook verticuteren met een verticuteerhark. Dit is echter een veel zwaardere klus. U dient dan handmatig de messen die aan de hark zitten door het gras te trekken.

Verticuteren in het voorjaar

Na de winter is de kans dat mos en vilt het gazon verstikken erg groot. In de maanden maart, april en mei kunt u dan ook het best het gazon verticuteren. Het gras heeft dan veel kracht om te herstellen en het groeizame weer draagt daar aan bij. Met een bladhark verwijdert u al het afval dat uit uw gazon is gekomen. Door meteen erna het gazon te maaien worden alle uitstekende delen afgemaaid; afval dat nog op uw gazon lag wordt bovendien de opvangbak in getrokken. Indien het gazon zeer beschadigd is kunt u er dan ook voor kiezen om door te zaaien. Nieuw gras kan dan de opengevallen plekken opvullen. Door het gazon te bemesten nadat u het geverticuteerd hebt geeft u het gras een extra boost. Het gazon zal snel weer de sierwaarde hebben die u wenst.

Het gazon beluchten

Voor uw gazon is het belangrijk dat ook de wortels van het gras zuurstof krijgen. De bodem van het gazon dient dus luchtig te zijn. Door het gazon regelmatig te betreden of door het tijdelijk zeer zwaar te belasten (het geven van een tuinfeest of opzetten van een zwembad) wordt de bovenlaag zeer vast. Deze vaste bovenlaag zorgt ervoor dat het gras geen nieuwe grassprieten kan laten groeien. De drainage van de bodem zal ook slecht zijn; na regenval zullen er plassen ontstaan of zal het gras lange tijd nat blijven. Deze problemen kunt u oplossen door het gazon te beluchten.

gras-beluchten

Hoe kunt u het gazon beluchten?

Uw gazon leeft ervan op wanneer u met een prikrol, mestvork, riek of handprikker gaatjes prikt in uw gazon. De bodem wordt weer luchtig gemaakt waardoor water weer weg kan zakken en de wortels van het gras kunnen weer zuurstof opnemen. Bijkomend voordeel is dat het regelmatig beluchten van het gazon mos groei tegen gaat.

Een prikrol is toereikend om het gazon slechts lichtjes te beluchten. Indien de bodem stevig onder handen genomen dient te worden heeft u andere gereedschappen nodig. Een mestvork, riek of handprikker zijn dan beter geschikt. Prik hiermee op een afstand van 10 centimeter van elkaar gaten van 10 centimeter diep. De bodem wordt dan los gemaakt en het water kan door de verdichte laag heen zakken.

Direct na het beluchten kunt u het best het gazon inzanden. Grof witzand vult dan de gaten; de grove structuur zorgt ervoor dat de grond niet direct weer dichtslaat.

Onkruid in uw gazon bestrijden

Hoe goed u het gazon ook verzorgt, er zal vrijwel altijd onkruid in komen. Wel is de hoeveelheid onkruid in het gazon vrijwel altijd een afspiegeling van de mate waarin gazon onderhoud wordt uitgevoerd. Een goed onderhouden gazon laat weinig ruimte voor onkruid en bestrijdt het dus zelf. Mocht er toch onkruid in het gazon verschijnen dan kunt u dat uiteraard bestrijden.

 

Gazon-Proper-Gazon-Propre-nl

 

Welke soorten onkruid ontsieren uw gazon?

Voordat u de verschillende gazon onkruiden gaat bestrijden is het belangrijk te weten om welke soort het gaat. De volgende onkruiden kunnen in uw gazon voorkomen:

Duizendblad, Akkerleeuwenklauw, Veldbies, Muizenoor, Kruipende boterbloem, Schapezuring, Liggend Vetmuur, Grote weegbree, Hoornbloem, Draadereprijs, Brunel, Madeliefje, Paardenbloem, Zevenblad, Kweekgras, Speenkruid, Soleirolia, Varkensgras, Gewone spurrie.

Hoe kunt u het beste gazon onkruid bestrijden?

Het bestrijden van onkruid begint door het gazon goed te verzorgen. Zoals gezegd laat een gazon dat zeer dicht bezet is met gras weinig ruimte voor onkruid. Maaien, bemesten, tijdig water geven en omliggende borders schoonhouden zijn de belangrijkste wapens tegen de zaden van onkruid.

Zaaiende en vooral kruipende onkruiden komen vaak vanuit uw eigen tuin. Het onkruid vrij houden van uw gehele tuin en met name aangrenzende borders draagt bij aan een onkruidvrij gazon. Kruipende onkruiden kunnen geweerd worden door kantjes van het gazon af te steken of een fysieke afbakening van het gazon te maken.

Zo nu en dan moet u het onkruid in het gazon zelf bestrijden. Doe dat minimaal een week na een maaibeurt, dan heeft het onkruid weer voldoende blad gevormd; dan trekt u het makkelijker uit de grond. Als u het onkruid met de hand uit het gazon verwijdert, is het belangrijk de grond weer goed aan te drukken. Mochten er dan toch onkruidzaden op de plek terecht komen, dan hebben ze meer moeite te gaan groeien.

Laat een onkruidbestrijder minimaal vier dagen inwerken voordat u weer gaat maaien. En pas bestrijdingsmiddelen alleen toe op zonnige dagen. Regen kan ervoor zorgen dat het bestrijdingsmiddel direct wordt uitgespoeld. Paardenbloemen zijn dankzij hun penwortels zeer lastig te verwijderen. Als tijdens het verwijderen de wortel afbreekt, zal deze opnieuw uitgroeien tot een plant. U zou ervoor kunnen kiezen paardenbloemen met een bestrijdingsmiddel aan te tippen.

Het gazon herstellen

Gazons die grotendeels zijn overgenomen door onkruid zijn vaak niet meer te redden. U kunt er dan beter voor kiezen opnieuw te beginnen. Wij kunnen u hierin uitstekend van dienst zijn, een gazon vervangen is voor ons geen enkel probleem.

Het beste is om geruime tijd voordat het gazon wordt vervangen het gazon/onkruid te verdelgen. U weet dan zeker dat de wortels van het onkruid ook afsterven en de plant niet opnieuw gaat uitlopen. Wij kunnen vervolgens uw oude gazon met het onkruid verwijderen. De grond wordt gefreesd en dermate bewerkt dat er een goede bodem ontstaat voor uw toekomstige gazon. Vervolgens leggen wij A-kwaliteit graszoden die al binnen twee weken een nieuw gazon vormen. Wilt u weten wat dit kost? Kijk dan eens op onze pagina met graszoden prijzen.

Mos in uw gazon bestrijden

Mossen zijn gek op natte en zure gronden. Gazon mos is vrijwel elke gazon bezitter een doorn in het oog. Er zijn onderhoudstaken die de kans op mos verkleinen, maar het volledig voorkomen kan niemand. Plekken in het gazon die veel schaduw kennen of lang nat blijven zijn ideaal voor mos. Hier zal mos dan ook het snelst in uw gazon voorkomen.

 

Mos_bestrijden

 

Hoe kunt u het best mos in het gazon bestrijden?

Het bestrijden van mos begint met ervoor te zorgen dat mos zich lastig kan vormen in het gazon. Mos vormt zich op plaatsen waar het gazon daar ruimte voor laat. Het volgende onderhoud draagt bij aan een dicht gazon:

 • Gras rondjekopie10_10 Maaien
 • Gras rondjekopie10_10 Bemesten
 • Gras rondjekopie10_10 Beregenen
 • Gras rondjekopie10_10 Beluchten

 

Mossen groeien vooral goed op schaduwrijke en vochtige plaatsen waar de grond enigszins zuur is geworden. Door kalk te strooien kunt u de zuurtegraad van de grond verbeteren. Door omliggende beplanting te snoeien kunt u schaduw wegnemen op uw gazon. Als laatste kunt u proberen de drainage van de bodem te verbeteren. Dit kunt u onder meer doen door het gazon te beluchten. Het mos dat zich uiteindelijk toch heeft gevormd in uw gazon kunt u tegengaan met een mosbestrijder. Uitleg daarover leest u hieronder.

Hoe kunt u het best gazon mos verwijderen?

Hark geen levend mos los, want dan verspreiden de mosdeeltjes zich en versnelt direct weer de mosgroei. Gebruik een mosbestrijder om het mos te doden. Hark het na twee weken – als het bruin geworden is – bij elkaar.

Kwekerij Groenwold

Heeft u vragen, belt u gerust

0598-422848 of

Neem contact op